TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TT78

Nhập số hóa đơn

Thông tin hóa đơn điện tử của bạn. Vui lòng nhập số điện thoại, số hóa đơn để lấy hóa đơn điện tử

Đang xử lý dữ liệu...

Hoặc
Chúng tôi không tìm thấy thông tin hóa đơn. Bạn vui lòng kiểm tra lại thông tin nhập.

Có {{g_Tb1Count}} hóa đơn được tìm thấy
STT Mã số hóa đơn Ngày xuất Ngày gửi HĐ Chức năng
{{ $index + 1 }} {{ l_Invoice[1] }} {{ l_Invoice[6] }} Xem