Hướng dẫn xem và tải HDDT

Trường hợp 1: Khách hàng là doanh nghiệp không cần sử dụng hóa đơn vào khai Thuế hoặc là khách hàng cá nhân => Không phải thực hiện ký số vào hóa đơn điện tử vẫn được coi là hóa đơn có tính pháp lý

Trường hợp 2: Khách hàng là doanh nghiệp, cần sử dụng Hóa đơn vào hoạch toán và khai Thuế phải thực hiện ký số vào Hóa đơn thông qua các bước sau:

+ Đăng nhập vào Website https://hddt.nhathuoclongchau.com

+ Gõ Số hóa đơn & số điện thoại theo thông tin trên Biên nhận thanh toán.

+ Chọn nút "Xem hóa đơn"

+ Click vào nút "Xem" trong danh sách các hóa đơn tìm kiếm được để xem thông tin hóa đơn.

+ Kéo xuống dưới, góc phải có nút "Tải Hóa Đơn", click chuột vào để tải.